Proszę wybrać powiat a wyświetlone zostaną minimalne wymagane nakłady inwestycyjne, które uprawniają do ubiegania się o decyzję o wsparciu.